7 základních nástrojů zlepšování kvality

Jak efektivně vyhledávat klíčové problémy (příležitosti) a identifikovat jejich příčiny.

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto školení.
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Také se vám stává, že si připadáte v začarovaném kruhu? Přijímáte opatření k nápravě a problémy se stále opakují? Řešíte problémy, které mají skutečný vliv na vaše výsledky?
 • Potřebujete více relevantních informací pro své rozhodování?
 • Máte pocit, že vámi používané nástroje zlepšování nejsou dostatečně efektivní? Problémy se opakují či požadovaných výsledků není vždy dosaženo?
 • Potřebujete si vyzkoušet používání nástrojů zlepšování na praktických příkladech?
 • Chce zlepšit efektivnost kontinuálního zlepšování procesů?

Cíl školení

 • Vybírat relevantní nástroje pro identifikaci, analýzu a řešení problému.
 • Pochopíte, proč je důležité nástroje vhodně kombinovat a používat je více v kontextu problému.
 • Vyzkoušíte si používání nástrojů na praktických příkladech (je možné si přinést podněty/příklady pro řešení z vlastní praxe).
 • Zlepšit názornost prezentace problému a jeho řešení.
 • Od zkušeného lektorského týmu získáte spoustu praktických zkušeností z dlouholeté praxe.

Osnova

 1. Úvod – Metodiky a nástroje pro zlepšování – zkušenosti a rozbor nejčastějších chyb při jejich aplikaci (poučení se)
 2. Vývojový (postupový diagram) diagram
 3. Záznamník dat (tvorba vhodných formulářů pro sběr a rychlé vyhodnocení dat)
 4. Histogram – příklady popisné statistiky (míry polohy – průměr a medián, míry variability – rozpětí a směrodatná odchylka) a jejich použití v praxi např. pro hodnocení způsobilosti procesu
 5. Diagram příčin a následků – Ishikawův diagram, Rybí kost
 6. Paretův diagram
 7. Korelační diagram
 8. Základní teorie regulačního diagramu
 9. Shrnutí – Volba a použití relevantních nástrojů při analýze a zlepšování ve vaší organizaci