Analýza rizik strojního zařízení

Aplikace nařízení vlády 176/2008 Sb., (směrnice 2006/42/ES), nařízení vlády 118/2016 Sb., (směrnice 2014/35/EU) Rizika elektrických zařízení nízkého napětí

26. 2. 2024|16. 5. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Znáte aktuální platné právní předpisy pro strojní zařízení (resp. i elektrická zařízení) a povinnosti výrobce, zejména z pohledu řešení povinné analýzy rizik a zajištění bezpečnosti produktu pro uživatele?
 • Chcete se naučit vhodné metody analýzy rizik a prakticky si je vyzkoušet?
 • Chcete zefektivnit tvorbu návodů k užívání?
 • Potřebujeme zlepšit znalosti v této oblasti u pracovníků vývoje a technické přípravy výroby.
 • Jsem nadšenec v oblasti analýz rizik a chci se v této oblasti zdokonalit.

Cíl školení

 • Seznámit účastníky se základními principy analýzy rizika a možnostmi analýz.
 • Vyzkoušet si na příkladech 4 způsoby analýzy rizika zařízení, nejen se zabývat teorií (využívají se artefakty nebo skutečná zařízení, příklady účastníků).
 • Umět se zorientovat v platných závazných právních předpisech (včetně tzv. nového legislativního rámce) a aktuálně platnými (harmonizovanými) normami.
 • Pochopit povinnosti vyplývající z nařízení vlády 176/2008 Sb., či směrnice 2006/42/ES, pro strojní zařízení.
 • Pochopit další povinnosti vyplývající z nařízení vlády 118/2016 Sb., či směrnice 2014/35/EU pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí.
 • Využívat normu ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika pro vlastní efektivní analýzy rizik.
 • Aplikovat hodnocení rizik pro vlastní produkty a specifické potřeby vlastní organizace.
 • Nebát se analyzovat rizika produktů.

Analýza rizik strojního zařízení

S čím jsem byl spokojen?

Projev lektora a jeho odbornost. Se vším + srozumitelný výklad lektora

Co jsem se naučil?

Zpracování analýzy rizik. Posuzovat rizika a minimalizovat nebezpeční. Posouzení vlastních výrobků. Možnosti, jak analyzovat rizika
Zaměstnec firmy Tigemma Engineering s.r.o.
12. 02. 2020

Osnova

 1. Povinnosti výrobce ke strojnímu zařízení
 2. Technická dokumentace
 3. Tvorba návodu k používání (grafické symboly nebezpečí)
 4. Identifikace nebezpečí a proces posuzování a vyhodnocování rizika (matice rizika, osoby v nebezpečí, odhad rizika)
 5. Způsoby snižování rizika
 6. Nácvik analýzy rizika
 7. Diskuze