APQP, PPAP – plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

Plánování kvality nových produktů dle APQP a VDA 4, vzorkování a schvalování nových dílů dle PPAP a VDA 2.

26. 1. 2023|23. 3. 2023
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Jsme nováčci v automotive industry a potřebujeme pochopit principy a efektivní postupy plánování kvality APQP  v organizaci (jak provést nový produkt procesy organizace a naplnit požadavky zákazníků a uživatelů)
 • Jako auditor IATF se potřebuji seznámit se s těmito základními nástroji (APQP, PPAP), vyžadovanými v rámci povinných kompetencí
 • Chci získat anebo zlepšit si přehled o celém procesu jak plánování kvality, tak schvalování produktu, uvědomit si vazby na další dokumentované informace (control plan, IATF 16949, IMDS systém, VDA Sestavení specifických požadavků zákazníka)

Cíl školení

 • Základní seznámení s možností plánování kvality (seznámení s procesy APQP, příklady jednotlivých fází APQP, porovnání s metodikou VDA, metodika kontrolních plánů, schvalování dílů v automobilním průmyslu podle PPAP)
 • Seznámení s manuálem APQP, 2. vydání (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – Moderní plánování kvality produktu
 • Seznámení s manuálem PPAP, 4. vydání (Production Part Approval Process) – Proces schvalování dílů do sériové výroby
 • Seznámení se standardem VDA 4, kapitolou Zajišťování kvality v oblasti procesů.
 • Seznámení s novým (šestým přepracovaným) vydáním standardu VDA 2 z roku 2020 –Zajišťování kvality před sériovou výrobou.
 • Aplikovat činnosti v rámci pěti fází plánování kvality nového produktu (APQP)
 • Aplikovat činnosti v rámci osmnácti kroků schvalování dílů do sériové výroby (PPAP)
 • Vytvořit a využívat plán kontroly a řízení

 

 

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

S čím jsem byl spokojen?

Odborný výklad a přístup lektora
Zaměstnec firmy MetalPlast Lipník n. B. a.s.
19.11.2019

Osnova

 1. Význam APQP a jeho zařazení v systémech managementu kvality
 2. Základy a časový plán plánování kvality (Fáze APQP, Sled PPAP)
 3. Plánování a definování programu
 4. Ověřování návrhu a vývoje produktu
 5. Ověřování návrhu a vývoje procesu
 6. Validace produktu a procesu
 7. Zpětná vazba, posuzování a nápravná opatření
 8. Porovnání s VDA 4
 9. Metodika tvorby kontrolních plánů
 10. Schvalování dílů dle PPAP a VDA 2
 11. Související dokumentace pro automobilovou výrobu
 12. Ověřovací test
 13. Diskuse, shrnutí a závěr