FMEA – analýza možností vzniku vad a jejich následků (DFMEA/PFMEA)

FMEA - analýza možností vzniku vad a jejich následků (DFMEA/PFMEA) Jak zvyšovat efektivnost předvýrobních procesů a předcházet problémům ve výrobě.

23. 1. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Stává se vám, že až ve výrobě zjišťujete problémy, které mohly být vyřešeny již v rámci technické přípravy výroby?
 • Usilujete o zvýšení efektivnosti předvýrobních procesů?
 • Seznamte se s osvědčenou analytickou metodou, určenou k předcházení vzniku vad již v předvýrobních etapách.

Cíl školení

 • Prakticky používat FMEA jako preventivního nástroje při plánování kvality
 • Porozumět a umět pracovat s příčinnými vazbami (příčina – následek)
 • Hodnotit význam vad, možnost výskytu vad a jejich odhalitelnost
 • Definovat efektivní opatření tam, kde jsou potřeba
 • Vyvarovat se nejčastějších chyb při aplikaci FMEA
 • Umět si pro potřeby vlastní organizace používat vhodné formuláře pro danou FMEA
 • Prostřednictvím FMEA optimalizovat procesy (snižovat a řídit rizika)
 • Umět dobře řídit ve vlastní organizaci tým za účelem efektivní analýzy nového produktu/procesu
 • Vyzkoušet si provedení procesní FMEA na konkrétním produktu během školení (hobby spotřební výrobek)

FMEA - analýza možností vzniku vad a jejich následků (DFMEA/PFMEA)

S čím jsem byl spokojen?

S odborností školitele. Ukázka praktické části. Materiály. S možností vyzkoušet si problematiku FMEA v praxi

Co jsem se naučil?

Používat metodu FMEA
Zaměstnec firmy SF-Schmidt, s.r.o.
18. 6. 2019

Osnova

 1. Úvod – Výhody preventivních metod při zlepšování
 2. Podmínky pro aplikaci FMEA – zkušenosti z aplikace (čeho se vyvarovat)
 3. Vlastní postup FMEA
 4. Vady, následky, příčiny, pravděpodobnosti
 5. Příklady a varianty použití metodiky
 6. Časté chyby při používání metody
 7. Praktický nácvik FMEA nového produktu
 8. Praktický nácvik FMEA nového procesu
 9.  Shrnutí, diskuze