FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků – harmonizovaná dle AIAG a VDA

FMEA

23. 1. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • U nových projektů v automobilovém průmyslu již budou zákazníci vyžadovat v rámci plánování kvality zpracování FMEA dle požadavků společné příručky AIAG & VDA, s kterou se na školení seznámíte
 • Školení využijí pracovníci zapojení do plánování kvality, specialisté při zlepšovacích aktivitách, ale i interní auditoři IATF 16949 k prokázání znalostí o Core Tools
 • Tato FMEA v pojetí dle společné příručky přináší jiný (smysluplnější) pohled na prevenci vad založený na znalosti funkce dílu a na neopominutelném přemýšlení o zásadních zdrojích příčin vad (4 M), tím můžou účastníci lépe přispět k efektivnímu schválení nového dílu a optimalizaci výroby (využitím i nově zavedené doplňkové FMEA monitorování a odezvy systému)

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s novou formou zpracování preventivního nástroje při plánování kvality – FMEA podle příručky AIAG & VDA.
 • Pochopit v sedmi krocích způsob aplikace a základy (FMEA návrhu produktu, FMEA procesu, doplňkové FMEA monitorování a odezvy systému)
 • Přiřazovat stupeň priority opatřením
 • Definovat opatření a hodnotit jejich efektivnost
 • Prakticky aplikovat FMEA v podmínkách organizace
 • Vybrat nejvhodnější vzor formuláře pro danou FMEA se zohledněním potřeb vaší organizace

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků - harmonizovaná dle AIAG a VDA

S čím jsem byl spokojen?

Srozumitelný výklad, výborná reakce na otázky, velké zkušenosti z praxe. Ochota rozebírat příklady
Zaměstnec firmy Břeclav Production s.r.o
17.5.2020
100 %

Osnova

 1. Použití FMEA v prevenci vad
 2. Společná příručka FMEA vydaná AIAG a VDA
 3. Druhy FMEA
 4. Základ – vztah příčiny a následku
 5. Sedmi krokový přístup
 6. FMEA návrhu produktu
 7. FMEA v procesu
 8. Doplňková FMEA monitorování a odezvy systému
 9. Praktická aplikace (řešení příkladů na konkrétním produktu/procesu)
 10. Shrnutí, diskuze, závěr