FMECA/FMEA – Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch

FMEA/FMECA podle normy EN IEC 60812 - Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch

23. 1. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebujeme seznámit konstruktéry a další techniky se základní problematikou FMEA a FMECA technických systémů.
 • Metoda FMECA oproti FMEA vnáší do analýz specifický pohled kritičnosti.
 • Potřebujeme se seznámit s analytickými nástroji, které jsou založeny na myšlence prevence, předcházení vzniku vad již v předvýrobních etapách.
 • Školení je určené pro manažery RAMS a pracovníky konstrukce, vývoje, technické přípravy výroby, řízní kvality a jiné, kteří se budou podílet na provádění a dokumentování FMEA a FMECA.

Cíl školení

 • Poznat metodiku FMEA/FMECA a její přínosy.
 • Identifikovat možná rizika při plánování nových produktů a používat metodiku FMEA/FMECA.
 • Umět si pro vlastní organizaci a produkty vytvořit matici kritičnosti.
 • Umět si vytvořit ve vlastní organizaci základní a rodinnou FMEA/FMECA.
 • Pro znalce FMEA využívané v automobilovém průmyslu pochopit rozdíly FMECA a uvědomit si přednosti a využití obou přístupů.

 

Osnova

 1. Úvod
 2. Prevence při vývoji a zlepšování
 3. Nástroje pro definici příčin (kauzální vztah, Ishikawův diagram – 4/6 M, FTA)
 4. Principy, druhy a použití metody FMEA/FMECA
 5. Podmínky pro aplikaci, zdroje dat
 6. Vlastní postup
 7. Příklady a varianty používání metodiky
 8. Vady, důsledky, příčiny, pravděpodobnosti, kritičnost
 9. Praktický nácvik FMEA nového produktu
 10. Praktický nácvik FMECA
 11. Shrnutí, diskuze, závěr