Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001

Interní auditor čtyř integrovaných systémů QMS, EMS, OHS a EnergyMS

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto školení.
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci získat kvalifikaci pro interní auditování ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001.
 • Jaké právními předpisy pro oblast ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií, bych měl při auditování uplatnit?
 • Chci se seznámit s posledními novelizacemi a novinkami v právních předpisech pro oblast ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií.
 • Jak lze tyto čtyři normy systému managementu v organizaci auditovat efektivním integrovaným způsobem?
 • Chci se více seznámit s principy a metodikami auditování dle normy ISO 19011.

Cíl školení

 • Pochopit společné požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
 • Na praktických příkladech pochopit další požadavky norem ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 a ISO 50001
 • Získáte základní přehled v oblasti požadavků právních předpisů.
 • Jak auditovat právní požadavky
 • Plánovat, připravit se a realizovat integrovaný interní audit k naplnění rozsahu a cíle.
 • Při auditování budete schopni používat účelné taktiky a metodiky auditování.
 • Získáte základní schopnost identifikovat neshody a odchylky od požadavků právních předpisů a požadavků jiných předpisů v oblasti životního prostředí a hospodaření s energií
 • Budete schopni jasně a průkazně prezentovat svá zjištění z interního auditu a zformulovat závěrečný protokol.

Osnova

 1. Účel interních auditů
 2. Normy pro integrovaný systém managementu
 3. Společné prvky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
 4. Další prvky systému managementu kvality ISO 9001
 5. Požadavky právních předpisů pro ochranu životního prostředí
 6. Požadavky právních předpisů pro BOZP a havarijní připravenost
 7. Další prvky environmentálního systému managementu ISO 14001
 8. Další prvky systému managementu BOZP dle ISO 45001
 9. Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 a relevantní právní požadavky
 10. Programování a hodnocení interních auditů dle ISO 19011
 11. Fáze provádění interního auditu
 12. Náměty pro efektivní auditování
 13. Požadavky na vlastnosti auditora
 14. Diskuse
 15. Závěrečný test