Interní auditor ISO 14001

Školení interních auditorů podle norem ISO 14001 a ISO 19011.

22. – 23. 4. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebujete získat kvalifikaci interního auditora ISO 14001?
 • Potřebujete se rychle a prakticky seznámit s normou ISO 14001?
 • Chci dělat interní audit smysluplně a efektivně.
 • Nevím, jak se na audit mám připravit?
 • Potřebuji se seznámit se základními právními předpisy pro oblast ochrany životního prostředí.
 • Potřebuji se naučit správné techniky auditování.
 • Chci pochopit a umět aplikovat fáze provádění interního auditu a metodikami auditování dle normy ISO 19011.

Školení je přínosné pro

Cíl školení

 • Na praktických příkladech pochopit další požadavky normy ISO 14001
 • Získáte základní přehled v oblasti požadavků právních předpisů.
 • Plánovat, připravit se a realizovat interní audit ISO 14001.
 • Používat účelné taktiky a metodiky pro praktické auditování.
 • Identifikovat neshody a odchylky od požadavků právních předpisů a požadavků jiných předpisů v oblasti životního prostředí a normy ISO 14001.
 • Psát smysluplnou závěrečnou zprávu z interního auditu.
 • Jasně a průkazně prezentovat svá zjištění z interního auditu.

Osnova

 1. Co je interní audit
 2. Environmentální systém managementu – požadavky ISO 14001
 3. Legislativa a oblasti životního prostředí
 4. Programování a hodnocení interních auditů podle normy ISO 19011
 5. Fáze provádění interního auditu
 6. Příprava na interní audit
 7. Praktický výcvik auditování
 8. Zkušenosti s implementací a auditováním
 9. Auditor – požadavky, vlastnosti a rozvoj
 10. Test
 11. Shrnutí