Interní auditor ISO 9001, ISO 14001

Interní auditor dvou integrovaných systémů managementu QMS, EMS Možnost on-line -nutno domluvit termín!

22. – 23. 1. 2024|27. – 28. 2. 2024|22. – 23. 4. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebujete získat kvalifikaci interního auditora integrovaného systému managementu ISO 9001 a ISO 14001?
 • Potřebujete se rychle a prakticky seznámit s normou ISO 9001 a ISO 14001?
 • Chci dělat integrovaný interní audit smysluplně a efektivně.
 • Nevím, jak se na audit mám připravit?
 • Potřebuji se seznámit se základními právními předpisy pro oblast ochrany životního prostředí a způsobem, jak je auditovat v organizaci.
 • Chci vědět, jak lze tyto dvě normy v organizaci auditovat efektivním integrovaným způsobem.
 • Chci pochopit a umět aplikovat fáze provádění interního auditu.
 • Chci se seznámit s principy a metodikami auditování dle normy ISO 19011.

Cíl školení

 • Pochopit společné požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001
 • Na praktických příkladech pochopit další požadavky norem ISO 9001 a ISO14001
 • Získáte základní přehled v oblasti požadavků právních předpisů.
 • Naplánovat, připravit se a realizovat integrovaný interní audit k naplnění rozsahu a cíle.
 • Při auditování budete schopni používat účelné taktiky a metodiky auditování.
 • Získáte základní schopnost identifikovat neshody a odchylky od požadavků právních předpisů a požadavků jiných předpisů v oblasti životního prostředí a norem systému managmentu.
 • Budete schopni jasně a průkazně prezentovat svá zjištění z interního auditu a zformulovat závěrečný protokol

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001

S čím jsem byl spokojen?

S praktickými ukázkami. Informace o způsobu provádění auditu.

Co jsem se na školení naučil?

Spoustu informací + poznání o důležitosti přípravy a znalosti legislativy
Zaměstnec firmy Meopta - optika, s.r.o.
6. 04. 2022

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001

S čím jsem byl spokojen?

Srozumitelnost výkladu, vstřícnost, interakce
Zaměstnec firmy LIKO-S, a.s.
8. 06. 2020
100 %

Osnova

 1. Účel interních auditů
 2. Normy pro integrovaný systém managementu
 3. Společné požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001
 4. Další požadavky normy ISO 9001
 5. Požadavky právních předpisů pro ochranu životního prostředí
 6. Další požadavky normy ISO 14001
 7. Programování a hodnocení interních auditů dle normy ISO 19011
 8. Fáze provádění interního auditu
 9. Zkušenosti – náměty pro efektivní auditování
 10. Požadavky na kvalifikaci a vlastnosti auditora
 11. Diskuse
 12. Závěrečný test