Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001 – doškolení

Doškolení auditorů integrovaného systému podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 19011

28. 3. 2023
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci udržet a zvýšit kompetence interního auditora ISO 9001 a ISO 14001
 • Potřebuji se seznámit s posledními novelizacemi a novinkami v právních předpisech pro oblast ochrany životního prostředí
 • Zajímají mě zkušenosti v oblasti auditování integrovaných systémů
 • Zajímají mě praktické zkušenosti, novinky a moderní nástroje auditování.

Cíl školení

 • Prakticky a účelně auditovat požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001.
 • Aktuální požadavků právních předpisů v oblasti životního prostředí.
 • Efektivněji se připravit k provedení interního auditu.
 • Plánovat interní audit k naplnění předmětu, rozsahu a cíle interního auditu s respektováním integrovaného přístupu.
 • Využít grafické metody přípravy interního auditu.
 • Používat účelné taktiky a metodiky auditování vycházející z praktických zkušeností.
 • Lépe a efektivněji auditovat integrovaný systém managementu v organizaci
 • Budete schopni jasně a průkazně prezentovat svá zjištění z interního auditu a zformulovat závěrečný protokol.

Osnova

 1. Kombinovaný interní audit a ISO 19011:2018
 2. Kompetence interního auditora ISO 9001 a ISO 14001
 3. Odlišnosti systémů managementu:  QMS – EMS
 4. Poslední a hlavní významné změny závazných povinností environmentu
 5. Příprava na interní audit s respektováním závazných povinností (legislativa v oblasti životního prostředí)
 6. Jak má auditor chápat kontext organizace
 7. Jak upravit vzorkování a metody integrovaného auditování
 8. Jak auditovat a využít rizika a příležitosti v rámci interního auditu
 9. Závěrečný ověřovací test
 10. Shrnutí