Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – doškolení

Doškolení interních auditorů tří integrovaných systémů managementu - QMS, EMS a OHS

24. – 25. 1. 2022
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci zvýšit kompetence pro interní auditování ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 v rozšiřujícím školení.
 • Potřebuji se seznámit s posledními novelizacemi a novinkami v právních předpisech pro oblast ochrany životního prostředí a BOZP.
 • Zajímají mě zkušenosti v oblasti auditování integrovaných systémů.
 • Chci si rozšířit svoje auditorské dovednosti o moderní nástroje auditování.

Cíl školení

 • Prakticky auditovat požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
 • Jaké jsou aktuální požadavků právních předpisů.
 • Efektivněji se připravit k provedení interního auditu.
 • Plánovat interní audit k naplnění předmětu, rozsahu a cíle interního auditu s respektováním integrovaného přístupu.
 • Využívat grafické metody přípravy interního auditu
 • Používat účelné taktiky a metodiky auditování.
 • Lépe a efektivněji auditovat integrovaný systém managementu v organizaci
 • Jasně a průkazně prezentovat svá zjištění z interního auditu a zformulovat závěrečný protokol.

Osnova

 1. Kombinovaný interní audit a ISO 19011:2018
 2. Kompetence interního auditora tří systémů managementu
 3. Odlišnosti norem QMS – EMS – OHSMS
 4. Poslední a hlavní významné změny závazných povinností environmentu a BOZP
 5. Příprava na interní audit s respektováním závazných povinností
 6. Jak má auditor chápat kontext organizace
 7. Jak upravit vzorkování a metody auditování „všeho“ – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 8. Jak auditovat a využít rizika a příležitosti v rámci interního auditu
 9. Závěrečný ověřovací test
 10. Shrnutí