Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

22. – 23. 1. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Udělat z neustálého zlepšování systém zvyšující hodnotu firmy i motivaci pracovníků.
 • Demonstrovat neustálé zlepšování jinak než v nudné řeči kapitol normy ISO 9001.
 • Naučit pracovníky hledat ve zlepšovacích aktivitách šanci pro podnikatelský úspěch firmy.
 • Prezentovat nejlepší a netradiční praktiky v oblasti zlepšovacích aktivit.
 • Přivést účastníky k přemýšlení o účinnosti zlepšování ve vlastní firmě.
 • Podnítit zájem o propojení certifikovaného systému managementu s dobrými postupy z průmyslového inženýrství aplikací některých lean aktivit.
 • Prezentovat výhody lean přístupu v praxi firem a v propojení se systémem managementu.

Cíl školení

 • Naučit se metodiky pro neustálé a efektivní zlepšování produktů, procesů, systému managementu.
 • Poznat teorii zdrojů plýtvání.
 • Prakticky se naučit hledat zdroje plýtvání a umět přemýšlet o postupu jejich odstraňování.
 • Naučit se aplikovat postupy zlepšování.
 • Zahájit u účastníků přemýšlení o využití v praxi ve vlastní firmě

Osnova

 1. Systém neustálého zlepšování
 2. Základní cyklus P-D-C-A
 3. Přístup kaizen
 4. Podmínky pro aplikaci kaizen přístupu
 5. Nástrahy efektivního podnikání – tři Mu (muda, mura, muri)
 6. Zdroje plýtvání
 7. 3 K – tři bebezpečnosti (kiken, kitanai, kitsui)
 8. Praktický nácvik poznávání plýtvání ve firmě
 9. Náměty na akce ke zlepšení stavu
 10. Výhody z aktivit neustálého zlepšování (příklad Toyota)