Školení mistrů – zaměřeno na praxi

Interaktivní školení mistrů a vedoucích pracovníků ve výrobě vycházející z praktických zkušeností.

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto školení.
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chceme zlepšit práci mistrů a vedoucích pracovníků ve výrobě (zabezpečit stabilitu výkonu – kvalitu a dodržování termínů).
 • Usilujeme o zvýšení výkonnosti (snižování nákladů, odstraňování plýtvání a zvyšování produktivity).
 • Potřebujeme efektivně vyškolit nové kandidáty pro pozici mistr ve výrobě.
 • Hledáme školení zaměřené na praxi.

Školení je přínosné pro

Cíl školení

 • Získáte ucelený náhled na organizaci práce a řízení pracoviště ve smyslu „zásad správného hospodaření“ a vizuálního řízení.
 • Lépe chápat souvislosti a návaznosti v rámci výrobního toku – „Celostní a systémový pohled“
 • Efektivněji aplikovat požadavky normy ISO 9001 – „Organizace orientovaná na zákazníka“
 • Plánovat a standardizovat činnosti mistra/vedoucího – „Co, kdy a jak dělat“
 • Uvědomovat si relevantní rizika a vhodně na ně reagovat – „Co dělat, když …?“
 • Jaké je role mistra při aplikaci metody 5S.
 • Identifikovat a aplikovat řízené podmínky do procesu výroby –„Jak zajistit stabilitu a kvalitu produkce?“
 • Jak předcházet lidským chybám.
 • Efektivně zadávat úkoly.
 • Poskytovat zpětnou vazbu a sdílet získané zkušenosti v týmu.
 • Řešit konflikty a přitom zůstat přáteli.
 • Zefektivnit kontrolní činnost – „Co, kdy, koho a jak kontrolovat?“
 • Používat vhodné nástroje pro řešení problémů.
 • Chápat věci v souvislostech – „Aha, tak to tedy je!“
 • Umět se poučit z chyb a sdílet své zkušenosti – „Chybovat je lidské
 • Efektivně aplikovat získané zkušenosti a poučení se do praxe.
 • Používat relevantní způsoby řízení lidí – „Jak řídit různé typy lidí v různých situacích?“
 • Být vnímavý na skutečné lidské potřeby – „Co lidi skutečně motivuje?“
 • Zajistit co nejrychlejší aplikaci získaných dovedností z tréninku do praxe

Osnova

 1. Úvod – jaká je a jaká by měla být role mistra ve výrobě – „Co se od něj očekává?
 2. Organizace práce a pracovišť – „jaké je mé pracoviště?“ (vstupy, výstupy, kooperace, potřeba informací, layout, výrobní tok/omezení, návaznosti na ostatní pracoviště, podpůrné činnosti).
 3. Zásady správného hospodaření – principy 5S v rukou mistra (4M, vizuální řízení, hovořící pracoviště – „Co je to abnormalita a co je OK?“)
 4. Plánování práce mistra (denní, týdenní, měsíční, produkty, zakázky) – návaznosti na plány ostatních pracovních týmů, priority (důležitost/naléhavost), práce se zdroji – „Co a komu zadat“ (kompetenční matice), rizika (uvědomění si, hodnocení, opatření).
 5. Řízení pracovních aktivit – zajištění, aby práce probíhala v řízených podmínkách (požadavky ISO 9001, vizuální řízení, prevence lidských chyb – standardizace práce).
 6. Efektivní komunikace mistra – aktivní naslouchání, správné zadávání úkolů, sdílení informací o výkonu, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů
 7. Základy štíhlé výroby/údržby (štíhlé myšlení, kultura kvality, zdroje plýtvání – 3MU, nástroje štíhlé výroby)
 8. Kontrolní činnosti mistra – co, kdy, koho a jak kontrolovat.
 9. Řešení problémů (cyklus PDCA, požadavky ISO 9001, nástroje řešení problémů).
 10. Hodnocení výkonu, poučení se a zlepšování výkonu (druhy plýtvání a jejich eliminace, nástroje zlepšování kvality, One Point Lessons, AAR, KAIZEN, sdílení zkušeností – „Jaké jsou příčiny snižování výkonů na jednotlivých pracovištích?“)
 11. Vedení lidí – řízení podle zásad, rozvoj disciplíny a povědomí lidí, motivační nástroje mistra -„Neodstraníme věci, které nám vadí? Jak vést různé lidi v různých situacích?
 12. Presentace návrhů na zlepšení – „Jak zvýšit výkonnost pracoviště?
 13. Vyhodnocení

4 denní interaktivní trénink. V průběhu tréninkového programu mistr zpracuje individuální plán zlepšení, který bude obsahovat konkrétní aplikaci získaných dovedností do praxe na svém pracovišti. Plány zlepšení budou presentovány při ukončení výuky.