Správce integrovaného systému managementu

Představitel (manažer, správce) systémů managementu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto školení.
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci se seznámit s požadavky norem na systém managementu kvality ISO 9001, environmentálního systému managementu ISO 14001, ochrany a bezpečnosti práce ISO 45001 a systému managementu hospodaření s energií ISO 50001
 • Chci se seznámit s aktuálními změnami v normách integrovaného systému managementu a novými či novelizovanými právními předpisy v oblasti kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energií
 • Chci porovnat naše přístupy s jinými praktickými zkušenostmi
 • Potřebujeme zlepšit dosavadní způsob řízení integrovaného systému managementu (snížit byrokracii, zlepšit uživatelskou přívětivost)
 • Chceme zajistit bezproblémový průběh dohledových auditů
 • Školení je určeno jak stávajícím správcům systému managementu/představitelům, tak nově nastupujícím, kteří tuto pozici přebírají

Cíl školení

 • Udržovat a rozvíjet integrovaný systém managementu v kontextu s požadavky
 • Pracovat s novými či novelizovanými právními předpisy v oblasti kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energií
 • Rozpracovávat požadavky a záměry organizace do politik, cílů a souvisejících opatření
 • Přijímat vhodná nápravná opatření, opatření k řešení rizik a příležitostí ke zlepšování výkonnosti organizace
 • Získat zdroje pro přezkoumání integrovaného systému managementu, naučit se vyhodnocovat stanovené trendy a přijímat efektivní úkoly k rozvoji systému v dalším období
 • Zvládat zlepšování integrovaného systému managementu
 • Hodnotit soulad se závaznými povinnostmi
 • Umět dobře integrovat různé systémy managementu (Práce s normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001)

Osnova

 1. Porovnání norem systému managementu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
 2. Aktuální změny právních předpisů
 3. Role vedení při koordinaci integrovaného systému managementu
 4. Zvažování rizik a příležitostí v integrovaném systému managementu, hodnocení rizik
 5. Aspekty, nebezpečí, energetická hospodárnost
 6. Povědomí a osoby řízené organizací
 7. Plánování integrovaného systému managementu – od požadavků zainteresovaných stran, politiky, k cílům a změnám
 8. Koordinace integrovaného systému managementu během roku
 9. Jak na opatření a interní audity v rámci integrovaného přístupu
 10. Závazné povinnosti a hodnocení souladu s nimi
 11. Přezkoumání integrovaného systému managementu
 12. Činnost při udržování a zlepšování výkonnosti integrovaného systému managementu
 13. Diskuse, závěr