Správce systému managementu ISO 9001– začátečník

Mám nově vykonávat funkci představitele (manažera, správce) systému managementu kvality, ale moc o tom nevím.

19. 10. 2021
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci se seznámit s rolí představitele QMS – co, jak a kdy dělat?
 • Chci získat kompetenci pro vykonávání funkci představitele (manažera, správce) systému managementu kvality
 • Chceme zabezpečit kontinuitu udržování systému managementu kvality

Cíl školení

 • Požadavky normy ISO 9001 – zkušenosti, praktické příklady
 • Identifikovat kontext organizace a potřeby zainteresovaných stran
 • Pochopit základy procesního řízení
 • Řídit dokumentaci QMS
 • Praktické základy udržování systému managementu kvality a jeho dokumentace

Osnova

 1. Úvod – Základní principy norem řady ISO 9000
 2. Postup při přejímání funkce správce systému managementu
 3. Působnost firmy – produkty, právní požadavky, zainteresované strany – kontext organizace
 4. Požadavky firmy v procesech
 5. Požadavky na řízení dokumentace
 6. Výklad požadavků normy ISO 9001 na praktických příkladech
 7. Role správce systému managementu během roku
 8. Shrnutí – praktické rady