Strategické řízení

19. – 20. 1. 2023
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Reaguje Vaše firma správně a včas na příležitosti a hrozby?
 • Jsou Vaše strategické iniciativy záměrné nebo vynucené?
 • Dokáží pracovníci Vaší firmy přesně formulovat, jak svými aktivitami přispívají k dosažení Vašich podnikatelských záměrů?
 • V rámci kurzu budou prezentovány nástroje tradičního přístupu hledání konkurenční výhody a nového přístupu zaměřeného na hodnotových inovacích. Tento přístup převrací tradiční myšlenkové pojetí strategie a umožňuje firmám vytváření a využívání nových příležitostí (vyřazuje konkurenty ze hry a uvolňuje novou poptávku).

Školení je přínosné pro

Cíl školení

V rámci kurzu si účastníci procvičí a naučí tradiční i nové nástroje strategického managementu a pochopí význam implementace procesu strategie do systému řízení firmy.

Osnova

 1. Strategie v kontextu podnikání – Co je strategie a jak ovlivňuje výkonnost firmy?
 2. Základní pojmy a přístupy k strategickému řízení – vize, poslání, cíle, plán, kritické faktory úspěchu, klíčové kvalifikace, strategická obchodní jednotka, atd.
 3. Procesy strategického managementu – Jak vytvořit a implementovat strategii?
 4. Strategická analýza – PEST analýza, Analýza 5 sil – PORTER, plánování scénářů, analýza konkurence, analýza hodnot vnímaných zákazníky, strategická způsobilost, klíčové kvalifikace, hodnotový řetězec, SWOT analýza, kritické faktory úspěchu, atd.
 5. Strategický výběr – strategické hodiny, analýza vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti
 6. Implementace strategie – akční plány, alokace a kontrola zdrojů, komunikace strategie, řízení strategické změny
 7. Využití metody Balanced Scorecared při tvorbě a implementaci strategie
 8. Nové trendy – Strategie modrých oceánů