Systém managementu pro letectví – AS 9100 revize D

Školení zaměřené na praktickou aplikaci požadavků systému managementu pro letectví - norma ČSN EN 9100:2018. MOŽNOST ŠKOLENÍ ONLINE-nutno domluvit termín! Termín nevyhovuje, napište si o nový.

24. 1. 2024|27. 2. 2024|16. 4. 2024
8:00 - 15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci se seznámit s požadavky normy EN 9100, praktickými zkušenostmi při zavádění, koordinaci a udržování
 • Pracuji v letecké výrobě a chci si uvědomit související rizika
 • Chci si zvýšit svoji způsobilost v rámci zajišťování požadavků letecké výroby
 • Jsem zařazen do seznamu pracovníků letecké výroby a chci vědět, co to znamená

Cíl školení

 • Uvědomit si odlišnost požadavků EN 9100 vůči ISO 9001
 • Pochopit co jsou napodobené díly, co jsou cizí předměty, jaká jsou rizika zastarávání a význam konfigurace
 • Pochopit management provozních rizik

Osnova

 1. Normy a systémy managementu pro leteckou výrobu – AS 9100D
 2. Dodatečné požadavky na procesy
 3. Rizika a příležitosti – odlišnosti systémových (podnikatelských), procesních a produktových
 4. Lidé, realizující bezpečné produkty pro letectví
 5. Napodobené díly, zastarávání a boj proti nim
 6. Tři ne v realizaci
 7. Reakce na zjištěné příklady zastarávání
 8. Žádné cizí předměty
 9. Změny a přesuny prací
 10. Management konfigurace
 11. Diskuse
 12. Závěrečný ověřovací test
 13. Shrnutí, závěr