Systém managementu kvality pro oblast jaderné energetiky – ISO 19443

Jak aplikovat specifické požadavky ISO 9001 a ISO 19443 z hlediska jaderné bezpečnosti (vyhláška SÚJB 408/2016 Sb., ÚJD 431/2011 Z. z. - SK) do systému managementu kvality. MOŽNOST ONLINE

18. 3. 2024
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci se seznámit s požadavky právních předpisů pro dodávky do jaderné energetiky, praktickými zkušenostmi při zavádění, koordinaci a udržování systému řízení pro JE
 • Pracuji při realizaci produktů a služeb pro jadernou energetiku chci si uvědomit související rizika
 • Chci si zvýšit svoji způsobilost v rámci zajišťování požadavků do jaderné energetiky
 • Jsem pracovník, který svou činností může ovlivňovat jadernou bezpečnost a chci vědět, co to znamená

Cíl školení

 • Prezentovat a pochopit různé požadavky systémů řízení při realizaci produktů a služeb ovlivňujících jadernou bezpečnost
 • Uvědomit si, co vytváří shodu vybraného zařízení
 • Pochopit požadavky na kvalitu a jadernou bezpečnost vybraného zařízení
 • Uvědomit si odlišnosti od standardních produktů, pochopit a zajistit splnění dodatečných požadavků včetně požadavků právních předpisů
 • Vědět, jak reagovat při zjištění podezřelých položek, neshodných položek, ztrátě identifikace
 • Pochopit význam kultury jaderné bezpečnosti vlastní společnosti

Osnova

 1. Právní požadavky v oblasti zajištění dodávek pro JE
 2. Vybrané zařízení jako předmět posuzování shody – „delta“ systém
 3. Systém managementu kvality pro JE
 4. Prezentace firemní kultury jaderné bezpečnosti, vliv lidí
 5. Požadavky na konkrétní role ve společnosti
 6. Counterfeit item – tři „P“
 7. Tři Ne u zakázek pro JE – řešení mezních situací
 8. Praktický výcvik
 9. Diskuse, shrnutí, závěr
 10. Závěrečný test