Technik kvality

Čtyřdenní základní výcvik technika kvality

22. – 26. 1. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Zabýváte se ve organizaci řízením kvality a potřebuje znalosti, které zefektivní váš výkon v rámci prováděných aktivit?
 • Chcete lépe chápat požadavky zákazníků a požadavky související s aplikací požadavků systémů managementu kvality, včetně řešení problémů týkajících se kvality produkce?
 • Chcete si své dosavadní znalosti a dovednosti rozšířit, doplnit svou praxi o praktické zkušenosti?
 • Chcete se naučit aplikovat celou řadu metod a analýz jak ke zlepšování kvality produktu, optimalizace procesu, tak zlepšování systému managementu kvality?

Cíl školení

 • Vykonávat činnost technika kvality, manažera kvality
 • Pochopíte základní principy kvality (produkt/systém managementu)
 • Získáte základní metrologické povědomí
 • Budete umět sestavit kontrolní plán
 • Analyzovat neshody, řešit problémy a řídit realizaci akčních plánů
 • Delegovat činnosti, řídit týmy, efektivně komunikovat
 • Přijímat nápravná opatření k neshodám
 • Rozlišovat mezi nápravami a nápravnými opatřeními
 • Naučíte se některé základní nástroje analýz
 • Pochopíte principy norem systému managementu a vztahy mezi nimi
 • Budete umět definovat a řídit provozní rizika

Technik kvality

S čím jsem byl spokojen?

S praktickými příklady

Co jsem se naučil?

Řešení problémů, analýzy
Zaměstnec firmy CeramTec Czech Republic s.r.o.
22. 10. 2019

Osnova

 1. Role technika při zajištění kvality produkce (cyklus PDCA, požadavky ISO 9001:2015, APQP, FMEA, PPAP) – Kvalita a smyčka kvality, role technika při plánování kvality, podíl na tvorbě kontrolní technologie, zásady zajištění kvality – 3x ne, opatření – rozdíl mezi nápravou, nápravných opatřením, preventivním opatřením, význam cyklu PDCA, Požadavky ISO 9001, Dodatečné požadavky IATF 16949:2016, APQP a PPAP, FMEA
 2. Rizika produktu a procesu – produkty v regulované oblasti, analýza rizik, jak pojímat rizika v realizačním procesu, poka-yoke a baka-yoke, rizika procesů-na vstupu a na výstupu, jak řídit kvalitu, způsoby reakce na rizika
 3. Metrologické minimum – návaznost měřidel, kalibrace, ověřování, řešení mimořádných situací – mimokalibrační stavy, histogram
 4. Rozvoj interpersonálních dovedností technika kvality (základy komunikace, týmová práce) – sdělování informací – zadávání úkolů, naslouchání – získávání zpětné vazby, uplatňování osobního vlivu, týmové role, týmové práce v různých fázích vývoje týmu
 5. Základy statistiky (způsobilost procesu SPC) – základy statistiky, způsobilost procesu cpk, regulační diagramy
 6. Nástroje pro řešení problémů a zlepšování – význam dat pro analýzu procesu, 7 základních nástrojů, 5x proč, 6 otázek, jak řadit analytické metody při řešení problémů – deník kvality, zapojení do zlepšovacích aktivit, deník kvality, zapojení do zlepšovacích aktivit