Metrologie – základní kurz

Školení pro začínající metrology

16. – 17. 5. 2024
09:00-16:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebujeme zajistit způsobilost organizace z hlediska požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákona č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
 • Potřebuji získat kvalifikaci pro práci metrologa.

Cíl školení

 • Základní znalosti potřebné pro řízení metrologie v organizaci
 • Přehled o legislativních požadavcích související s metrologií, včetně pochopení základních vyplývajících povinností organizace
 • Pravidla pro tvorbu metrologického řádu a interních kalibračních postupů.
 • Aplikaci požadavků normy ISO 9001 v oblasti metrologie
 • Základní statistické nástroje používané při řízení metrologie v organizacích

Metrologie - základní kurz

S čím jsem byl spokojen?

S kvalitou výuky, obsahem výuky, s učebnou (vybavením, proděním). Dobře propracovanou prezentací, odbornou znalostí lektora, přístup lektora. Je vidět, že pan lektor má velké teoretické i praktické zkušenosti s metrologií

Co jsem se naučil?

Základy metrologie a kalibrací. Co metrolog potřebuje znát. Komplexní náhled na téma, doplnění informací
Zaměstnec firmy Continental Barum s.r.o.
26. 4. 2018

Osnova

 1. Definice a principy měření a zkoušení
 2. Zákonné národní metrologické předpisy
 3. Normy pro metrologii
 4. Řízení měřicího a monitorovacího vybavení
 5. Základy statistiky
 6. Variabilita v systému měření
 7. Způsobilost systémů měření
 8. Systémy řízení měření
 9. Kalibrační postup
 10. Projekt metrologie v podniku
 11. Závěr – shrnutí