Základní statistické metody

14. 5. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebujeme lépe chápat, co se děje v našich procesech.
 • Jsou výsledky důsledkem pouze nahodilých vlivů nebo existují i jiné faktory, které ovlivňují kvalitu našich výstupů?
 • Nevíme jaká data sbírat a jak je zpracovávat.
 • Máme dostatek dat, ale nevíme si s nimi rady. Jaké nástroje použít?
 • Zákazníci (auditoři) po nás chtějí důkazy o naší spolehlivosti.

Cíl školení

 • Správně volit a používat jednoduchou popisnou statistiku
 • Zlepšíte a zefektivníte svou prezentaci výsledů – efektivněji povedete týmy
 • Naučíte se používat správné nástroje správně

Osnova

 1. Úvod – statistika
 2. Popisná statistika – význam a interpretace (například: bodová/čárový graf, histogram, korelační diagram, Box Plot, Paynterův graf)
 3. Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti výskytu (příklady použití charakteristik souboru: průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, rozpětí, způsobilost procesu)
 4. Regulační diagram SPC – základy
 5. Testy statistických hypotéz (t-test, ANOVA) – příklady praktického použití
 6. Statistická regulace procesu měřením a srovnáváním
 7. Statistická přejímka
 8. Navrhování a vyhodnocování experimentů DOE
 9. Analýza měření MSA
 10. Diskuze a závěr