Štíhlý QMS aneb ISO 9001 „NARUBY“

23. 2. 2021

Lze propojit systém managementu kvality se štíhlou výrobou? Pozor aplikace požadavků ISO 9001 v chronologickém sledu tak, jak je uvedeno v normě ISO 9001, nemusí být vždy efektivní a smysluplné.

QMS versus Lean

Štíhlý QMS není jen nový pohled na systém managementu kvality, ale integruje prvky štíhlého myšlení do systému managementu kvality s cílem jeho rozvoje systém managementu, který je všemi vnímán jako správný přístup pro dosahování zamýšlených výsledků. Tato integrace vytváří novou dynamiku a nové vlastnosti, které celostně kombinují nejlepší praxi QMS s filosofií lean.

Zásady štíhlého QMS

Štíhlý QMS je velice racionální přístup k implementaci systému managementu kvality. Tento přístup jsem založil na velmi jednoduchém a obecně známém konceptu: požadovaný tok peněz do organizace závisí na spokojenosti a loajálnosti zákazníků. Rozpracováním tohoto konceptu v souladu se sedmi zásadami managementu kvality a lean jsem došel k odvození zásadám štíhlého QMS.

ISO 9001 „NARUBY“

Ze svých zkušeností jsem zjistili, že management se více zapojil do poradenských a auditorských aktivit v okamžiku, kdy jsem pro lepší pochopení požadavků normy použil argumenty související s ekonomickými ukazateli a prostřednictvím zjednodušeného přístupu Balanced Scorecard se pokusil vysvětlit kauzální vazby mezi QMS a záměry firmy. Toto propojení nejenže způsobilo vyšší zájem vedení, ale mělo významný pozitivní vliv na další průběh auditu či poradenských aktivit. Tento přístup jsem nazval „Audit naruby“ anebo „ISO 9001 Naruby“. Poznámka: na svých školeních vždy účastníkům zdůrazňuji, že „norma se čte odzadu“.

QMS versus lean – Klíčové otázky

  1. Poskytuje systém managementu kvality to, co je od něj očekáváno?
  2. Víte, jaké jsou očekávané výsledky vašeho QMS?
  3. Na čem doložíte, že se QMS rozvíjí?
  4. Je procesní management nastaven tak, bylo možné rychle definovat klíčové procesy pro dosažení cílů?
  5. Co je pro vás důležitější: zajištění vhodných řízených podmínek nebo řízení dokumentovaných informací?

Autor: Ing. Zdeněk Kobert, MBA