7 nových nástrojů zlepšování kvality

Jak zlepšit efektivnost rozhodování a plánování.

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto školení.
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Máte za sebou dlouhotrvající poradu bez konkrétního rozhodnutí anebo negativní zkušenost ze špatného rozhodnutí?
 • Máte pocit, že se utápíte v informacích a nevíte, jak je rychle vyhodnotit (včetně jejich vzájemných vztahů) a tradiční nástroje vám již nepomáhají?
 • Potřebujete do rozhodování zapojit své kolegy, a přitom se neutopit v dlouhých diskuzích, které většinou nikam nevedou? Víte, že vám mohou pomoci jednoduché nástroje pro vizualizaci a tím efektivní prezentaci?
 • Potřebujete vhodné pomůcky pro rychlé a přehledné uspořádání informací potřebných pro vaše rozhodování?
 • Chcete zlepšit zapojení lidí a jejich angažovanost při řešení problému používáním vhodných vizuálních nástrojů

Cíl školení

 • Zvýšit atraktivnost porad, plánování (stanovování cílů) a týmového řešení problémů.
 • Snadno uspořádávat zdánlivě nesourodá data a identifikovat problému (příležitosti) k řešení.
 • Snadněji identifikovat příčinné vazby mezi náměty a tím lépe definovat klíčové náměty a pořadí jejich realizace.
 • Efektivněji, systematicky a přitom velmi přehledně strukturovat problém/námět do dalších úrovní.
 • Transformovat nesouměřitelné hodnoty na jednotnou stupnici a provést jejich hodnocení (např. při hodnocení dodavatelů nebo hodnocení výkonnosti systému managementu).
 • Efektivně plánovat – dekomponovat cíle do činností a současně identifikovat rizika a protiopatření.

Osnova

 1. Úvod – rozdíl mezi 7 základními nástroji kvality a 7 novými nástroji, přínosy jejich aplikace
 2. Základy rozhodování – základní kroky, bariéry, nejčastější chyby
 3. Afinitní diagram (diagram afinity)
 4. Diagram vzájemných vztahů (relační diagram, maticový diagram)
 5. Systematický (stromový) diagram
 6. Maticový diagram (L-matice, T-matice, X-matice)
 7. Analýza údajů v matici (poziční mapa, plošný diagram)
 8. Diagram PDPC
 9. Síťový diagram (celková doba trvání, kritické činnosti, kritická cesta, rezervy, Ganttův diagram)
 10. Stručný přehled dalších nástrojů pro efektivní rozhodování
 11. Shrnutí – identifikace vhodných příležitostí pro jejich aplikaci v praxi: „Kde a kdy si je vyzkoušíme. Jakých přínosů dosáhneme?“