Zavádění systémů managementu

Co získáte pomocí našich služeb?

 • Návod pro smysluplné propojení vašich záměrů, požadavků systémů managementu (příslušné normy ISO), potřeb zákazníků a požadavků souvisejících právních předpisů.
 • Zavádění systému managementu bude jasně orientováno na předmět dané normy (např. spokojenost zákazníka).
 • Zavádění požadavků normy s takřka nulovou byrokracií – štíhlý systém managementu. 
 • Úsporu budoucích vyvolaných nákladů potřebných pro udržování systému managementu (např. systém managementu neobsahuje 7 druhů plýtvání).
 • Úsporu nákladů snížením možných rizik souvisejících při plnění právních předpisů (např. odstranění možných příčin sankcí a penále ze strany státních kontrolních orgánů).
 • Zvýšení produktivity práce – objevením a zavedením lepších způsobů práce, snížením byrokracie, neděláním věcí, které nejsou potřeba, atd.

Jak toho společně dosáhneme?

 • Požadavky ISO neaplikujeme „bezhlavě“, ale zaměřujeme se na podporu dosahování požadovaných výsledků pomocí aplikace relevantních požadavků ISO do praxe. (např. ISO 9001: chceme udržet obrat v klíčové oblasti vs. opatření k zajištění pochopení a zajištění měnících se požadavků důležitých zákazníků).
 • Požadavky ISO neaplikujeme prostřednictvím „osvědčených vzorů“. Každá firma je jiná. Na začátku začínáme s „bílým papírem“. Nejprve se musíme důkladně poznat a teprve poté budou příklady z praxe vybírány a upravovány anebo se vytvoří zcela nový přístup.
 • Jádrem tvorby systému managementu budou produkty a jejich hodnotové řetězce. Aplikace požadavků ISO a legislativy bude od nich odvozena a vše bude sladěno do vzájemných souvislostí.
 • Praktickou aplikací procesního přístupu, který sladí vaše záměry, požadavky ISO a legislativy.
 • Povedeme vaše pracovníky k tomu, aby byli schopni vidět věci jinak (inspirací a pochopením dalších souvislostí prostřednictvím systémového a celostního pohledu). Vyvolaný „AHA EFEKT“ zlepší efektivitu zavádění.

Přehled norem ISO, které vám pomůžeme zavést:

ISO 9001 Systémy managementu kvality

ISO 14001 Systému environmentálního managementu

ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dříve OHSAS 18001/

ISO 50001

Integrované systémy managementu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ISO 13485 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality

ISO 19443 Systémy managementu kvality – Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

EN 9100 / AS9100D Systémy managementu kvality – Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

IATF 16949 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu

ISO 22301 Ochrana společnosti Systémy managementu kontinuity podnikání

Máte zájem o tuto službu?

Zanechte nám svůj kontakt
a my se Vám ozveme zpět.

 • E-mail
 • Telefonní číslo

Děkujeme!