Moderní metodyy řízení

Moderní metody řízení

24. 3. 2021

Současný svět se rychle mění. Mění se i styl řízení ve firmách? Všichni si asi uvědomujeme, že nastala doba na změnu stylu vedení lidí a na zavedení nových moderních metod řízení.

Zaručené metody řízení přestávají fungovat

Žijeme ve velmi turbulentní době. Tradiční přístupy a zaběhlé metody řízení vycházející z období stability a určité předvídatelnosti zřejmě končí. Musíme se smířit s tím, že pro udržení anebo zlepšení výkonnosti firem bude nutné vyhledávat a využívat nové přístupy a metody řízení, které budou relevantnější vůči novým okolnostem i příležitostem.

Systémový a celostní pohled

Peter M. Senge ve své publikaci „Pátá disciplína“ odkazuje na poslední zkušenosti a poznatky W.E. Deminga (celosvětově uznávaný průkopník v oblasti managementu kvality, který zemřel v roce 1993), a který se na sklonku svého života snažil pochopit příčiny nízké účinnosti systémů managementu kvality

„Proč se z termínů managementu kvality stala jen povrchní nálepka pro nástroje a techniky?“

Odpověď není jednoduchá, ale na základě mých zkušeností a odkazů vyplývajících z různých publikovaných průzkumů (např. COLLINS, J. „Jak z dobré firmy udělat skvělou“), odvozuji příčinu nejen v tradičních přístupech aplikace systémů managementu kvality (jeho nízké efektivitě, ale také v různých oblastech managementu, například:

 • Nepochopení systémového a celostního přístupu – nevidíme důležité souvislosti
 • Přílišné složitosti a komplexnosti aplikace – často se snažíme jednou metodou řešit více oblastí
 • Opomíjením souvisejících základních principů – neaplikujeme zásady managementu kvality ani Lean Thinking, ale soustředíme se pouze na formální řešení a nástroje
 • Nepochopením důležitosti Leadeshipu a osobních vzorů – nevytvářením podmínek pro aplikaci a podporu zabezpečení sebe-disciplíny, která by zabránila zpětným únikům a snahám o „oblafnutí“
 • Snahou o rychlou a snadnou aplikaci systému managementu či štíhlé výroby – chybějícím rozpracováním do firemních podmínek („lenost“ managmentu, hledání úspor při aplikaci)
 • Otevřeném přiznání vlastní chyby – bojíme se rozvíjet nové myšlení a podporovat sebe-disciplínu

Bohužel při aplikaci systémů managementu či štíhlé výroby „větší polovina“ manažerů vidí jen jednu část těchto přístupů a tou je samotný nástroj/forma či metoda. Management zapomíná na zbývající a položky: změnu myšlení a systémový přístup.

Méně může být více

Management ve snaze o dosažení lepších výsledků neustále vyhledává nové módní metody. Při auditech je mi prezentován často nespočet nástrojů, které na první pohled vypadají perfektně, ale jen do té chvíle, než se zeptám:

 • Proč jste zvolili zrovna tento přístup?
 • Co od něj očekáváte?
 • Jak tato metoda či nástroj souvisí s uspokojováním vašich zákazníků a naplňováním vaší strategie?

Není důležité, zda manažer používá současné moderní nástroje a metody (např. Tvorba Byznys modelů, 5S, Cost Attack, Lean Production, BSC, atd.), ale zda je použití těchto metod vždy relevantní pro danou situaci a hlavně zda se tyto metody dotáhnou do konce. Velkým nešvarem v českých firmách je nedotahování věcí do konce, což má negativní vliv na firemní kulturu.

 • Nebereme si na svá bedra příliš úkolů současně?
 • Vybíráme vhodné nástroje a metody na základě jasných priorit?
 • Umíme změřit efektivnost jejich použití?

Moderní metody řízení – Klíčové oblasti

Prozíraví podnikatelé a úspěšní lídři se v dnešním chaotickém světě zaměřují na následující oblasti:

 • Zaměření se na zákazníky
 • Inovace a využívání digitálních technologií
 • Boj proti byrokracii a složitosti
 • Rozvíjení silné firemní kultury

 

Tato školení by vás mohla zajímat