Štíhlý systém managementu

18. 1. 2021 |

Štíhlý systém managementu efektivní přístup k aplikaci požadavků normy ISO 9001, který vede ke snížení byrokracie (odstraňuje související plýtvání)

Štíhlé myšlení základ systému managementu kvality

Integrace štíhlého myšlení (Lean Thinking) do systému managementu kvality vytváří nové vlastnosti systému managementu kvality, které organizace obvykle postrádaly v tradičním pojetí:

Účelnost

  • jasné zaměření systému managementu kvality na zvyšování hodnoty pro zákazníky a vlastníky (snaha o dokonalost)

Efektivnost

  • systém managementu kvality obsahuje pouze ty činnosti, které jsou nezbytné z hlediska tvorby hodnoty pro zákazníky a vlastníky (dělat správné věci)

Účinnost

  • implementace systému managementu kvality s důrazem na snižování plýtvání (činnosti jsou pracovníky prováděny nejlepším možným způsobem – vykonávat věci správně)

Jednoduchost

  • systému managementu kvality je uživatelsky přátelský, snadno se používá a mění (je flexibilní)

Měření výkonnosti = první krok ke štíhlému systému managmentu kvality

Propojením zásad systému managementu kvality a štíhlého myšlení se vyšší důraz na měření výkonnosti dokáže více sladit systém kvality se záměry organizace a hlavně dokáže zaujmout management. V rámci testování jsem si několikrát ověřil, že jakmile se na začátku auditu více zaměřím na výsledkovou část, od marketingových měření až po měření ztrát (plýtvání v organizaci) a hodnocení efektivnosti vyplývajících opatření, vhodně zapojím management a v organizacích začne „rozsvěcovat“. Management se najednou rozzáří a začne se velmi aktivně zapojovat do rozvoje příčinných vazeb od výsledků k opatřením. Propojení lean a přístupu naruby se jeví jako velmi efektivní nástroj pro rekonstrukci a optimalizaci stávajících systémů managementu v organizacích.

Poznámka: Přístup naruby – norma ISo 9001 se efektivněji aplikuje, začneme-li se nejdříve zabývat výsledky a hodnocením efektivnosti vyplývajících opatření (kapitoly 9. Měření výkonnosti a 10. Zlepšování).

Tato školení by vás mohla zajímat