Procesní řízení – Modelování a správa procesů

Praktický trénink procesního řízení v rámci kterého se naučíte vybírat a používat relevantní nástroje, které vám usnadní a zefektivní aplikaci procesního řízení včetně splnění požadavků normy ISO 9001.

4. – 5. 12. 2023|14. – 15. 5. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Máme pocit, že náš přístup k procesnímu řízení je příliš formální (poznámka: byl vybudován pouze na základě požadavků normy ISO 9001).
 • Chceme si ověřit, že je naše procesní struktura v souladu s kontextem organizace?
 • Máme záměr zlepšit praktičnost procesního řízení.
 • Chceme odstranit zbytečností v zavedeném procesním řízení.
 • Potřebujeme sladit procesní řízení se strategickými záměry i požadavky normy ISO 9001.
 • Budujeme štíhlou firmu orientovanou na zákazníka.

Cíl školení

 • Identifikovat klíčové procesy a kritické indikátory jejich výkonnosti
 • Provázat procesní řízení s požadavky systémů managementu a přitom snížit rozsah dokumentace ISO 9001
 • Posoudit úroveň zralosti našich procesů – „Jak jsme na tom?“
 • Navrhnout změny v procesním řízení.
 • Zlepšit využívání našich procesů – praktičnost, účelnost, přehlednost a jednoduchost.
 • Efektivně definovat a sladit procesní strukturu v souladu s kontextem organizace.
 • Popsat procesy, aby popis zohledňoval potřeby uživatele, byl stručný a přitom konkrétní, obsahoval důležité požadavky a přitom byl relevantní i srozumitelný.
 • Používat relevantní nástroje pro podporu aplikace procesního řízení (Procesní mapa, Relační mapa, Swimmline diagram, SIPOC Diagram, Process Mastering, Flow Cart Worksheet, Procesní matice, Želví diagram, RACI Matrix, kompetenční modely)

Procesní řízení - Modelování a správa procesů

S čím jsem byl spokojen?

Intenzivní využití času – individuální přístup

Co jsem se naučil?

Ucelení dílčích informací a poznatků o daném tématu
Zaměstnec firmy MESIT & RÖDERS v.o.s.
7. 10. 2019

Procesní řízení - Modelování a správa procesů

S čím jsem byl spokojen?

Školení bylo přizpůsobeno mým potřebám a požadavkům, měla jsem příležitost řešit konkrétní příklady z mojí firmy
Zaměstnec firmy TON, a.s.
4. 10. 2018

Osnova

 1. Úvod – procesní řízení (zkušenosti s používáním nástrojů: želva, procesní mapa, novinky, trendy)
 2. Co je to proces – atributy procesu
 3. Procesní přístup (Business Process Management, 8 principů správného procesního řízení versus 7 zásad managementu kvality)
 4. Hodnocení úrovně zralosti procesů („Jak jsme na tom, jak přejít na vyšší úroveň?“)
 5. Model procesního řízení podle PDCA/SDCA – „Jak zvýšit efektivnost procesního řízení?“
 6. Rámec pro efektivní správu procesů
 7. Procesní struktura, procesní model, hierarchie/dekompozice procesů („AS-IS“, mapování procesů)
 8. Procesní role a vymezení působnosti/odpovědností (Procesní matice, Relační mapa, RACI Matrix, kompetenční modely)
 9. Sladění procesního řízení s požadavky (strategie, zákazníci/produkty – Business Modely, legislativa, ISO 9001 a další) – „TO – BE“, klíčové procesy
 10. Popis procesu versus struktura dokumentace systému managementu kvality a řízení rizik
 11. Řízení procesních vazeb (relační diagram, Swimmline Diagram)
 12. Hodnocení výkonnosti procesů (KFÚ, KPR, KPI, PI, model zralosti) – vhodnost, přiměřenost, efektivnost, podpora záměrů?
 13. Shrnutí