7 druhů plýtvání v systémech managementu

18. 1. 2021

Efektivní a účinný systém managementu se tvoří na "bílém papíře". Lpění na dřívějších přístupech a přepracovávání bývalé dokumentace bývá zdrojem byrokracie a plýtvání. Efektivní systém managementu je jedinečný, stručný (zaměřuje se na podstatné věci) a flexibilní (snadno se přizpůsobuje měnícím se požadavkům).

Paralelní funkce řízení zvyšují byrokracii

Systémy managementu kvality se dnes staly naprosto samozřejmou věcí, se kterou se firmy naučily žít. Tento fakt má své pozitivní, ale i stinné stránky. Tou pozitivní je bezpochyby snaha o zajištění a zlepšování kvality produktů, a tudíž uspokojení potřeb zákazníků. Ale druhou, negativní stranou mince je uspokojení se současným stavem a strukturou systému managementu kvality. Vše „funguje“, tak proč to, co se nám v minulosti osvědčilo, měnit.

Tímto přístupem se v organizacích vytváří dvě paralelní funkce řízení. První je orientované na byznys, druhé slouží k zabezpečení systému managementu. Dvojkolejnost podporuje navýšení byrokracie a zvyšuje náklady spojených s udržováním certifikátu.

„Dělání špatných věcí správně“

V současnosti implementované systémy managementu kvality jsou obvykle velmi robustní. Jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly minulým zkušenostem, vycházejí z dříve ověřených skutečností a požadavků auditorů. Složitost systémů a jejich byrokratická aplikace je velkou bariérou pro jakoukoliv změnu, což může firmy dovést až k absurdní skutečnosti „k dělání špatných věcí správně“.

Někdy je až zarážející, jak firmy lpějí na svých zavedených a „osvědčených“ postupech, a přitom nevidí to obrovské plýtvání. Jako člověk zvenčí, který nemá provozní slepotu a který hodně orientován na smysluplnost a praktičnost, jen kroutím hlavou a ptám se sám sebe, proč to plýtvání také nevidí.

Tato zkušenost mě přinutila se nad touto problematikou více zamyslet a podařilo se mi identifikovat 7 oblastí v systému managementu, kde vzniká makro plýtvání.

Zbytečné aktivity anebo nástroje managementu,

které nejsou relevantní k velikosti firmy, oboru či potřebám zákazníků, a tudíž nejsou ničím a nikým vyžadovány a firma je přesto dělá. Jeden příklad bijící do očí je, když mi organizace ukazuje několika stránkový dokument popisující kontext organizace. Často se ptám: „No a co z toho vyplývá?“ Odpověď: ???

Tradiční struktura dokumentace

vycházející z dřívějších požadavků revidovaných a již neplatných norem. Jeden příklad za všechny: Kdo ve vaší firmě pracuje s příručkou kvality? Kdy jste ji měli naposledy v ruce?

Nevhodně pojatý a aplikovaný procesní přístup.

Opět jeden příklad za všechny: Želví diagramy jsou vhodné pro auditování procesu, ale jejich použití pro podporu řízení procesů není efektivní. Navíc, pokud je použiji na vyšších úrovních procesu, tak jsou příliš obecné a nic neříkající.

Chybí propojení byznys záměrů se systémem managementu.

Každá firma v příručce popisuje, jak aplikuje leadership, ale to podstatné se často neřeší. Které procesy až činnosti jsou důležité pro naplnění strategických záměrů firmy, které cíle a vyplývající opatření je podporují nebo z nich logicky vychází?

Nevyužité příležitosti

Nevyužité příležitosti vyplývající z nové filosofie a požadavků normy ISO 9001:2015. Přikládám to k lidské podstatě, z které pramení určitá lenost a lpění na starých věcech. Proč bychom něco měnili, když to staré funguje. Ale, že se mění podmínky, to jaksi často uniká.

Nevyužitý potenciál lidí.

Měnící se interní i externí podmínky a rozvoj techniky i vzdělanosti sebou logicky přináší potřebu nových přístupů. Proč tedy jsou systémy managementu a související aktivity takřka neměnné? Moderní člověk může být hloubavý a může spoustu věcí vidět jinak, vidět nové možnosti, ale často mu v tom brání firemní předpisy z způsob řízení.

Tradiční management

Tradiční management, který se „jednou rukou“ hlásí k leadeshipu, ale v druhé má tradiční nástroje řízení. Tu první používá pro proklamace a tu druhou pro dosahování výsledků.

Výše uvedené druhy plýtvání berte prosím jako sumarizaci mých dlouholetých zkušeností. Není pravidlem, že se ve firmě musí vyskytovat všech 7 druhů. Každá firma je jedinečná, proto to nelze paušalizovat. Mým cílem bylo zasít semínko pochybnosti, které pokud vzklíčí, tak by mohlo začít nahlodávat zažité představy o systému managmentu ve vaší firmě. A tím odstartovat vyhledávání vhodných přístupů, které jsou pro vás vhodně a které budou více podporovat váš byznys.

Definice šílenství:

„Dělat pořád to samé a očekávat odlišné výsledky“.

 

Ing. Zdeněk Kobert, MBA

 

 

Tato školení by vás mohla zajímat