Interní auditor ISO 9001

Jak zvýšit přínos interních auditů ISO 9001. MOŽNOST ONLINE ŠKOLENÍ-NUTNÉ DOMLUVIT TERMÍN

21. – 22. 1. 2024|26. – 27. 2. 2024|22. – 23. 4. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebujete získat kvalifikaci interního auditora ISO 9001?
 • Potřebujete se rychle a prakticky seznámit s normou ISO 9001?
 • Chci dělat interní audit smysluplně a efektivně.
 • Nevím, jak se na audit mám připravit?
 • Zdá se mi, že u nás zavedený postup auditování je příliš složitý a byrokratický.
 • Hledáme nové praktické přístupy vycházející ze zkušeností.

Cíl školení

 • Pracovat s normou ISO 9001 (základní požadavek – uspokojení zákazníka).
 • Chápat požadavky normy ISO 9001 v souvislostech.
 • Identifikovat klíčové požadavky relevantní k auditovanému subjektu.
 • Aplikovat procesní přístup praktickým způsobem.
 • Používat vhodné pomůcky a nástroje pro efektivní přípravu auditu s důrazem na vizuální management (jednoduchost, celostní vidění, priority).
 • Vytvářet velmi přehledné checklisty – 1 list/auditované pracoviště, subjekt auditu
 • Provádět interní audit s přidanou hodnotou – zaměříte se na priority (výsledky/záměry/potřeby zákazníků).
 • Psát relevantní a motivační výstupy z auditu.
 • Vaše výstupy budou mít pro vedení smysl. I když někdy nebudou vždy příjemné.
 • Vaše práce interního auditora bude mít smysl a bude ceněna.
 • Auditování vás bude bavit.

Interní auditor ISO 9001

S čím jsem byl spokojen?

Super, se vším
Zaměstnec firmy Codaco Electronic s.r.o.
11. 10. 2018

Interní auditor ISO 9001

S čím jsem byl spokojen?

Kvalifikovaným výkladem lektora. Školení doporučím spolupracovníkům.

Co jsem se naučil?

Používat normu ISO 9001
Zaměstnec firmy Alfred Engelmann CZ, spol. s r.o.
9. 07. 2020
100 %

Interní auditor ISO 9001

S čím jsem byl spokojen?

S prostředím, se školícím
Zaměstnec firmy Stepa s.r.o.
26. 08. 2020
100 %

Osnova

 1. Úvod – co se od interního auditora očekává?
 2. Co je interní audit podle ISO 9001?
 3. Jaká je přidaná hodnota interního auditu?
 4. Účel a filosofie systému managementu kvality.
 5. Procesní auditování – prakticky (rozvoj myšlení v souvislostech).
 6. Auditování v kontextu rizik
 7. Praktický výklad požadavků normy ISO 9001 na příkladech z praxe – důraz na filosofii: „norma se čte odzadu
 8. Norma ISO 19011 – návod pro auditování: definice, principy, řízení auditů, fáze interního auditu, kompetence auditora
 9. Příprava interního auditu (praktický přístup a pomůcky interního auditora)
 10. Průběh interního auditu
 11. Auditování – praktické zkušenosti a nástroje auditování (např. auditní mapa, relační mapa, želví diagram, mapa priorit, L-matrix/procesy a požadavky, úrovně a druhy otázek při auditu)
 12. Jak vytvořit zprávu z auditu s přidanou hodnotou
 13. Test