Interní audit prakticky – Jak zvýšit přínos/užitek interních auditorů?

10. 12. 2020 |

Účel interního auditu V rámci mé praxe certifikačního auditora se často sám sebe ptám, co interní audit podniku vlastně přináší. Pokud bych otázku vyslovil nahlas,…

Účel interního auditu

V rámci mé praxe certifikačního auditora se často sám sebe ptám, co interní audit podniku vlastně přináší. Pokud bych otázku vyslovil nahlas, následovala by asi tato odpověď: „Ověřujeme si splnění požadavků normy ISO 9001, nechceme mít problémy při certifikačním auditu“. Samozřejmě, pokud je systém managementu mladý a ještě nevyzrálý, je tento účel a cíl interního auditu relevantní. Ale v případě již vyzrálého systému managementu začnou být interní audity nudné a příliš formální. Výstupy se zaměřují na hledání drobných detailů nebo nejsou žádné. Tento stav má následně vliv na vnímání celého systému managementu jako zbytečnou a formální záležitost a interní audit pouze otravuje auditora i auditovaného.

Nový přístup k interním auditům

Východisko lze nalézt v přístupech aplikovaných v některých osvícených organizacích a odvozených praktických přístupech naší společnosti, které uchopily interní audit jako nástroj pro zkoumání procesů z hlediska, jaké představují riziko pro dosahování cílů organizace a hodnocení celkové efektivnosti a účinnosti těchto procesů (např. identifikace zdrojů plýtvání).

ISO orientované na výsledky

V těchto případech se management snaží více integrovat strategické záměry organizace do cílů ročních programu auditů a v návaznosti je interní auditoři rozpracovávají do cílů konkrétního auditu. Výstupy z takto pojatých auditů jsou pro management zajímavější a více je motivují pro realizaci vhodných vyplývajících opatření. Pokud se na auditní proces podíváme s určitým časovým odstupem, zjistíme, že auditní proces a systém managementu je jako živý organismus, který se vyvíjí a přizpůsobuje se měnícím se potřebám firmy.

Vnímání interního auditu

Z výše uvedeného nám logicky vyplyne, že se postupně bude měnit i vnímání interního auditu lidmi v organizaci. Pokud se ještě podaří odstranit strach lidí z trestů týkajících se nálezů z auditů, lidé se budou snažit do auditu více zapojit a v rámci této interakce se interní audit může stát efektivním nástrojem pro zlepšování procesů ve vztahu k dosahování cílů organizace a snižování zbytečné byrokracie.

Nový přístup k realizaci interních auditů bude více podporovat firemní záměry (např. odstraňování plýtvání/ztráty, snižování byrokracie, snižování rizik, zvyšování produktivity práce, atd.) a hlavně všichni účastníci budou mít po auditu dobrý pocit z dobře odvedené práce.

Více se dozvíte na našem školení, kde jsou procvičovány efektivní metody auditování (procesní auditování nejen podle želvy, mapa auditu, 6 úrovní otázek auditora, typy otázek, matice priorit, atd.).

  • Interní auditor – prakticky
  • Doškolení interních auditorů – audit s přidanou hodnotou

Ing. Zdeněk Kobert, MBA

Lead Auditor IRCA, No 01183603

Tato školení by vás mohla zajímat