Interní auditor ISO 9001 – doškolení

Audit s přidanou hodnotou. Audit zaměřený na zvyšování výkonnosti, hledání úspor a odstraňování byrokracie. MOŽNOST ONLINE ŠKOLENÍ

28. 2. 2024|24. 4. 2024|14. 5. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Myslíte si, že vedení dostatečně nepodporuje realizaci interních auditů podle normy ISO 9001?
 • Mají výstupy z interního auditu pro vedení přidanou hodnotu?
 • Jsou vaše interní audity orientovány na výsledky a identifikaci plýtvání?
 • Není to tím, jaké zprávy z interního auditu vedení překládáte?
 • Zaměřujete se na podstatné věci a auditujete v souvislostech?
 • Jsou výstupy z interního auditu využívány pro rozvoj výkonnosti systému managementu kvality?
 • Potřebujete si rozšířit svoje auditorské dovednosti o moderní nástroje auditování?
 • Chcete vnést do realizace auditů nový vítr?

Cíl školení

 • Chápat požadavky na systém managementu kvality v souvislostech.
 • Identifikovat priority auditu – auditovat to, co je podstatné a co zajímá vaše vedení nebo ovlivňuje vaše zákazníky.
 • Auditovat v souvislostech – naučit se principy kauzálního auditování orientovaného na výsledky (výsledky/přístupy versus Modely GROW a RADAR).
 • Používat vhodné pomůcky a nástroje pro efektivní přípravu auditu s důrazem na vizuální management (jednoduchost, uživatelská přívětivost, celostní vidění, priority, atd.).
 • Zlepšíte si komunikační dovednosti pro zvládání obtížných situací.
 • Psát relevantní a motivační zprávy z auditu, aby auditovaný jasně pochopil problém a měl motivaci k akci.

Interní auditor ISO 9001 - doškolení

S čím jsem byl spokojen?

Příklady z praxe. Možnost diskuze a použití příkladů z naší firmy. Přístup lektora, individuální propojení na naše dotazy (firmu).

Co jsem se naučil?

Pochopení pojmů „Kontext“, „Rizika“, zopakování požadavků normy
Zaměstnec firmy Stepa s.r.o.
10.3.2020
100 %

Interní auditor ISO 9001 - doškolení

S čím jsem byl spokojen?

S možností otevřené komunikace, s jasností výkladu. Prostor pro diskuzi, zodpovězení otázek, forma školení

Co jsem se naučil?

Oživila jsem si obsah normy ISO 9001 a dozvěděla jsem se o změnách proti staré normě
Zaměstnec firmy Precheza a.s.
8. 11. 2018

Osnova

 1. Úvod
 2. Účel interního auditu – Přidaná hodnota auditu
 3. Účel a filosofie norem systému managementu, kultura kvality – prostředí pro úspěšné auditování
 4. Rozvoj kvalifikace auditora
 5. Zkušenosti z auditování požadavků normy ISO 9001
 6. Výsledky versus poučení se (Model GROW, RADAR) – priority auditu
 7. Procesní auditování – tunelové/celostní vidění (správné použití nástrojů pro auditování, např. Želva)
 8. Auditování rizik
 9. Auditování kontextu
 10. Auditování vedení a závazku
 11. Rozvoj komunikačních dovedností auditora – efektivní a účelné

  strukturování úrovní a typů otázek

 12. Efektivní způsob podávání zpětné vazby/zprávy z auditu (zpráva s přidanou hodnotou)
 13. Shrnutí – identifikace příležitostí: „Jak zvýšit přidanou hodnotu auditování v naší firmě?“