Vztahy mezi kroky metody 5S

5S Jak nevratně zavést?

3. 2. 2021 |

Je možné zavést metodu 5S na poprvé a nenávratně? Co pro to musí udělat management? 5 zásad Lean managementu v praxi.

Proč se nedaří 5S zavést na poprvé?

V dnešní době je metoda 5S známá a „větší polovina“ z nás se sní v praxi již setkala. Zkušenosti jsou různé, ale pokud bych je shrnul, tak si troufám říci, že cca 80% aktivit zavádění 5S se nepodaří ihned na první pokus. Na první pohled se to zdá být takřka nepochopitelné. Vždyť metoda vypadá velmi jednoduše. Co je na tom tak složitého, že se ji nedaří efektivně zavést? Nějaký důležitý krok v seznamu pokynů tu musí chybět!

Co musí dělat management?

Spousta pokusů selže, protože zavedení 5S je „příliš snadné“! Je to proto, že aplikace praktických kroků 5S ve výrobě je celkem snadno proveditelné, ale organizace většinou neberou v potaz potřebu paralelního zavedení 5 zásad Lean Managementu a rozvoj štíhlého myšlení.

Aktivity managementu při aplikaci metody 5S

  5 zásad Lean Managementu Aktivity managementu
1 Vizuální řízení – snaha o zviditelnění standardů „Učíme se vidět“
2 Podpora rychlé reakce – odstraňování problémů, realizace zlepšení „Myslíme to vážně“
3 Rozvoj osobní disciplíny „Jdeme příkladem“
4 Aplikace standardů manažera/technického pracovníka „Také se nás to týká“
5 Komunikace, monitorování stavu a podpora sdílení zkušeností „Nasloucháme a podporujeme“

Pochopení vazeb mezi kroky 5S

Dalším aspektem, který má vliv na úspěšnost zavedení metody 5S je správné pochopení dílčích vztahů mezi jednotlivými 5S a jejich správné načasování. Pochopení synergie mezi jednotlivými S může výrazně zefektivnit jejich aplikaci.

Správné přizpůsobení metody 5S

A v ne poslední řadě je nutné si metodu 5S přizpůsobit podmínkám organizace a oboru. Nechat si vše zavést od „cizí“ poradenské nebo „opsat“ zkušenosti od jiné firmy nemusí být vždy vhodné. Vidina ulehčení práce sebou obvykle přináší aktivity, které vycházely z potřeb jiných, které nemusí být pro vás relevantní. Tímto si do firmy zanášíte balast a tvoříte překážky pro aplikaci 5S. Navíc toto zbytečné plýtvání je z pohledu metody 5S pracovníky vnímáno velmi citlivě. Narušuje to integritu a tím smysluplnost vašeho snažení. Lidé jsou na to velmi citliví a zaváděná opatření nepřijmou.

Svým článkem vás nechci odrazovat od aplikace metody 5S. Je to jako můj subjektivní názor, který vychází z mých dlouholetých zkušeností.

Ing. Zdeněk Kobert, MBA

Tato školení by vás mohla zajímat