5S – Pět zásad správného hospodaření

Trénink orientovaný na podporu stabilizace kvality produkce a snižování nákladů prostřednictvím tří pilířů: myšlení, standardizace a odstraňování plýtvání.

29. 2. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chceme vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy.
 • Přemýšlíme, jak snížit náklady na pracovištích a nevíme, kde začít.
 • Už jsme o metodě slyšeli, ale nevíme, zda je pro nás vhodná?
 • Chceme zahájit optimalizaci procesů, ale podvědomě si myslíme, že je třeba nejdříve stabilizovat stav na klíčových pracovištích.
 • Máme již zkušenosti s aplikací, ale nedaří se nám metodu 5S dotáhnout do stavu plného zažití všemi pracovníky.
 • Uvažujeme o nějaké systémové metodě, která by nám pomohla lépe rozkrývat abnormality a snižovat související plýtvání.
 • Náš management si myslí, že se metoda 5S a štíhlá výroba týká pouze výroby. Potřebujeme, aby nás více podpořil a zapojil se do zavádění, jenže nevíme jak.

Cíl školení

 • Chápat metodu 5S ne jako nástroj pro zajištění pořádku, ale jako metodu nutnou pro stabilizační fázi před aplikaci dalších metod zlepšování (zavádění štíhlé výroby, optimalizaci procesů, odstraňování úzkých míst, atd.).
 • Uvědomíte si, jak nepořádek, zbytečné věci a informace, atd. mohou ovlivňovat vaši práci.
 • Jak se zbavit věcí, které vás rozptylují (méně je více, jednoduchost může zvyšovat efektivitu).
 • Používat základy vizuálního managementu, který vám pomůže včas odhalovat abnormality a problémy („Problém, který nevidím, nikdy nevyřeším“).
 • Prakticky aplikovat zásady 5 kroků správného hospodaření – 5S.
 • Vytvářet konkrétní check listy pro hodnocení zavedení 5S.
 • Pochopíte, že se 5S týká všech lidí ve firmě.
 • Co dělat, aby vaše úsilí nepřišlo vniveč – udržet a rozvíjet systém 5S.

5S – Pět zásad správného hospodaření

S čím jsem byl spokojen?

Celková spokojenost

Co jsem se naučil?

Naučila jsem se to, kvůli čemu jsem přišla
Zaměstnec firmy Baur Formschaumtechnik s.r.o
10. 04. 2019

5S – Pět zásad správného hospodaření

S čím jsem byl spokojen?

Celkové školení bylo perfektní
Petr
100 %

5S – Pět zásad správného hospodaření

S čím jsem byl spokojen?

Výborné uvádění příkladů
Vladimír
90 %

5S – Pět zásad správného hospodaření

S čím jsem byl spokojen?

Lektor používá příklady z praxe
Jaromír
100 %

5S – Pět zásad správného hospodaření

S čím jsem byl spokojen?

Pochopil jsem o co jde a získal vše pro rozjetí
Adam
100 %

Osnova

 1. Úvod
 2. Psychologické aspekty metody 5S (méně je lépe, jednoduchost, soustředění = vyšší kvalita a efektivita, zdroje rozptylování)
 3. Kontext a základní koncept metody 5S (principy Lean Thinking, Lean Triangl, role 5S v modelu Lean Production, 8 druhů plýtvání, 3MU, 5M stabilizace a standardizace pracoviště)
 4. Popis metody 5S (Seiry, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)
 5. Postup implementace metody 5S (7 kroků)
 6. Metodiky hodnocení (tvorba Check listů, Maturity Matrix, vizualizace výsledků)
 7. Shrnutí – další příklady praktického použití (aplikace 5S na dokumentaci systému managementu, 5S ve vašem počítači, atd.)