Řešení problémů – Přístupy, nástroje

Praktický trénink a rozvoj myšlení zaměřený na výběr a používání vhodných nástrojů pro analýzu kořenových příčin a řešení problémů nejen v oblasti kvality.

21. – 22. 5. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci se naučit základní nástroje pro řešení problémů.
 • Nevím jak správně systémově postupovat při řešení problémů, aby se nám problémy neopakovaly.
 • Domníváte, že zdravý selský rozum a celostní myšlení je nezbytnou součástí řešení problémů?
 • Potřebujeme zefektivnit a oživit naše přístupy v oblasti řešení problémů.
 • Nestačí vám, pouze teoretický výklad, ale očekáváte pochopení smysluplnosti používání daného nástroje?
 • Chcete si procvičit nejen níže uvedené nástroje na praktických příkladech?

Cíl školení

 • Nastavit vhodný systém pro řešení problémů.
 • Více chápat všechny účastníky řešení problémů.
 • Správně definovat a vymezit problém.
 • Identifikovat a řešit nevhodné přístupy lidí k řešení problému.
 • Plánovat a realizovat pro vás relevantní fáze řešení problému.
 • Vybírat a aplikovat kombinace nástrojů, které budou vhodné pro daný případ anebo firmu.
 • Být flexibilní a efektivní (odstraníte zbytečné činnosti a papírování – plýtvání).

Osnova

 1. Úvod – Co je to problém?
 2. Psychologické aspekty řešení problémů („Nevidím, Neslyším, Nemluvím, Uteču?“ 😊)
 3. Fáze řešení problémů (PDCA/SDCA, schéma DAGTHR, zkušenosti – nejčastější „problémy“)
 4. Tvorba podmínek a prostředí pro řešení problémů a rozvoj zlepšování (systémové a psychologické požadavky)
 5. Identifikace problému (sběr a hodnocení dat, hodnocení výkonnosti)
 6. Vymezení a definování problému (Dimenzionální analýza, Je/Není, Eissenhowerův princip)
 7. Analýza příčin a souvislostí (postupový diagram, kauzální vztahy, Ishikawův diagram, 5xProč)
 8. Tvorba variant řešení a identifikace důsledků (
 9. Hodnocení, výběr a ověřování variant (plus/minus, bodování, „ďáblův advokát“, 6 klobouků, Eissenhowerův princip, Analýza rizik)
 10. Plánování realizace nejlepšího řešení (plánování zdrojů/rizika, realizační a kontrolní plány, mapa realizace, Analýza silového pole)
 11. Realizace opatření (nástroje vhodné pro efektivní standardizaci)
 12. Monitorování, kontrola a hodnocení výsledků – poučení se
 13. Shrnutí nástrojů – Jak zvolit správný nástroj?
 14. Praktický trénink a rozvoj myšlení: výběr, aplikace a kombinace nástrojů – případové studie (A3- report)
 15. Shrnutí