Leadership – efektivní způsob vedení lidí

Školení zaměřené na praktický rozvoj manažerských dovedností na různých úrovních v organizaci.

4. – 5. 12. 2023|26. – 27. 2. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Zajímá mě: „Co by měl vedoucí umět a jak by se měl rozvíjet?“
 • Usilujeme o zvýšení efektivity řízení lidí.
 • Chceme zlepšit řídící schopnosti našich vedoucích pracovníků.
 • Zajímá nás: „Jaké jsou trendy v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků a jak toho dosáhnout?“

Cíl školení

 • Více chápat sebe sama a volit správné relevantní přístupy svého dalšího rozvoje.
 • Pochopit základní pilíře leadershipu – „O co se opřít, z čeho vycházet?“
 • Rozvíjet svou neformální přirozenou autoritu.
 • Co lze, jak a komu delegovat.
 • Jak aplikovat Leadeship na různých úrovní řízení, v různých situací a u různých podřízených.
 • Pochopit stadia vůdcovského rozvoje.
 • Identifikovat kroky svého individuálního vůdcovského rozvoje.
 • Rozvíjet své vůdcovské dovednosti (např. jak zvýšit efektivnost plnění úkolů, jak využívat chyb ke zvýšení důvěryhodnosti a autority, atd.)

Leadership - efektivní způsob vedení lidí

S čím jsem byl spokojen?

Zkušenosti, přirovnání z příběhů z praxe. Jednoduchost vysvětlení. Maximální spokojenost.

Co jsem se na školení naučil?

Jakým směrem jít a rozvíjet se. Jak se chovat a jednat s lidmi.
Zaměstnec firmy MESIT & RÖDERS v.o.s
19. 05. 2022

Osnova

 1. Úvod – GAP analýza: rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným vedoucím?
 2. Vedení lidí – podstata, kontext, trendy ve vedení lidí „O co jde?“
 3. Sebevedení – leadership zevnitř – „Kdo chce vést jiné, musí umět vést sebe!“
 4. Moderní trendy a styly vedení
 5. Leadership – přístupy a praxe
 6. Rozvoj základních vůdcovských dovedností
 7. Řešení modelových situací z praxe účastníků kurzu
 8. Shrnutí – plán osobního rozvoje vůdcovských dovedností