5 x PROČ – Správně a prakticky

Jak zvýšit efektivitu používání metody 5 x PROČ a jak se vyvarovat chyb?

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto školení.
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Proč, se nám ne vždy podaří přijít na skutečnou kořenovou příčinu, ačkoliv se nám nástroj 5 x Proč  jeví jako velmi jednoduchá?
 • Jaké jsou příčiny neúspěchu použití nástroje 5 x Proč?
 • Umíte správně strukturovat sled otázek?
 • Co dělat v případech, když se vyskytují složitější příčinné vazby?
 • Která příčina je kořenová – má největší vliv na výsledek?
 • Aplikujete v průběhu analýzy správně metodiku PDCA?
 • Víte, které nástroje je vhodné použít a jaký je jejich vzájemný vztah při aplikaci metody?

Cíl školení

 • Pochopíte základní filosofii metody aneb poučení se, „jak to nedělat!“
 • Správně naplánovat a rozpracovat metodu do dílčích kroků/analýz
 • Vybírat vhodné nástroje pro řešení dílčích kroků – 5 kroků metody 5xPROČ
 • Prakticky si osaháte PDCA jako pilíř metody 5xPROČ
 • Efektivně prezentovat dosažené výsledky (kořenové příčinu) a zvolenou cestu použitou pro jejich identifikaci
 • Hodnotit a vybírat pravé kořenové příčiny

5 x PROČ – Správně a prakticky

S čím jsem byl spokojen?

Řešení praktického příkladu Podrobně vysvětleno, znázornění daného problému Příklady z prostředí naší firmy. Analýza konkrétního vzorového problému. Výčet způsobů pro aplikaci 5 x proč. Příjemné vystupování lektora. Praxe lektora. Dynamické, krátké, jasné

Co jsem se naučil?

Potřeba komunikace s jinými odděleními v případě problémů a jejich větší zapojení Nové metody pro řešení problémů. Rozšíření znalostí, nové metody. Analýza souvislostí. Analyzovat problém z více pohledů. Řešit „problém“ jiným způsobem
Zaměstnec firmy CeramTec Czech Republic s.r.o.
5. 10. 2018

Osnova

 1. Úvod – shrnutí praktických zkušeností a očekávání
 2. Role metody 5xProč při řešení problému (vymezení a pochopení problému, analýza příčin)
 3. Základní cyklus zlepšování (PDCA versus metoda 5*PROČ) – na co nejčastěji zapomínáme?
 4. 5 kroků metody 5xPROČ
 5. Systémová analýza „Proč to nebylo včas odhaleno?“ – krok č. 6
 6. Případová studie (příklady) – Výběr a praktické procvičení s vhodných nástrojů (Brainstorming, 6 otázek, 5W & 1H, Matice JE/NENÍ, Relační diagram, Ishikawův diagram, Strom kauzálních vztahů)
 7. Diskuse