Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Interní auditor třech integrovaných systémů managementu QMS, EMS a OHS

22. – 23. 1. 2024|22. – 23. 4. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Chci získat kvalifikaci pro interní auditování ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
 • Jaké právními předpisy pro oblast ochrany životního prostředí, a BOZP bych měl při auditování uplatnit?
 • Chci se seznámit s posledními novelizacemi a novinkami v právních předpisech pro oblast ochrany životního prostředí a BOZP.
 • Jak lze tyto tři normy systému managmentu v organizaci auditovat efektivním integrovaným způsobem?
 • Chci se více seznámit s principy a metodikami auditování dle normy ISO 19011.

Cíl školení

 • Pochopit společné požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
 • Na praktických příkladech pochopit další požadavky norem ISO 9001, ISO14001 a ISO 45001
 • Získáte základní přehled v oblasti požadavků právních předpisů.
 • Jak auditovat právní požadavky
 • Plánovat, připravit se a realizovat integrovaný interní audit k naplnění rozsahu a cíle.
 • Při auditování budete schopni používat účelné taktiky a metodiky auditování.
 • Získáte základní schopnost identifikovat neshody a odchylky od požadavků právních předpisů a požadavků jiných předpisů v oblasti životního prostředí a norem systému managmentu
 • Budete schopni jasně a průkazně prezentovat svá zjištění z interního auditu a zformulovat závěrečný protokol.

Osnova

 1. Účel interních auditů
 2. Normy pro integrovaný systém managementu
 3. Společné prvky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
 4. Další prvky systému managementu kvality ISO 9001
 5. Požadavky právních předpisů pro ochranu životního prostředí
 6. Požadavky právních předpisů pro BOZP a havarijní připravenost
 7. Další prvky environmentálního systému managementu ISO 14001
 8. Další prvky systému managementu BOZP dle ISO 45001
 9. Programování a hodnocení interních auditů dle ISO 19011
 10. Fáze provádění interního auditu
 11. Náměty pro efektivní auditování
 12. Požadavky na vlastnosti auditora
 13. Diskuse
 14. Závěrečný test