5P správné integrace systémů managamentu

19. 1. 2021

Jak smysluplně a jednoduše provést integraci požadavků norem ISO bez zbytečné byrokracie. Jak vytvořit štíhlý integrovaný systém managementu?

Zkušenosti s integrací systémů managementu

Integrace systémů managementu je módní termín a většinou vám firma prezentuje integrovanou příručku systémů managmentu strukturovanou podle kapitol příslušných norem. Obvykle si myslím: “Aha, to je pro aplikaci požadavků asi velmi praktické 😊?“ Pokud chci být dotěrný, tak se ptám konkrétních pracovníků, jak s integrovanou příručkou pracují anebo jestli mi mohou v rámci svých aktivit doložit, co to pro ně znamená.

Tento způsob integrace mi připomíná mou první zkušenost s aplikací požadavků normy ISO 9001 z roku 1992. Manažer kvality pod vedením poradce po mě chtěl, abych vytvořil 20 směrnic podle 20 prvků normy. Odpověděl jsem jim, ať zkusí chemický výrobní proces rozstříhat podle 20 prvků nebo ať je přidají do stávajících pracovních postupů. Již tenkrát postupy obsahovali pokyny nejen k průběhu práce samotné, ale také k bezpečnosti práce a dalším oblastem, které s pracovištěm souvisely a bylo nutné pro ně vytvořit vhodná pravidla.

Současný trend již nechce 20 směrnic, ale stále firmy tlačí do formy tvorby pravidel, která nejsou vždy vhodná pro danou firmu a obor podnikání. Bohudík, existují již osvícené společnosti, které se snaží logicky propojovat požadavky integrovaných norem do konkrétních praktických postupů.

5P správní integrace systémů managementu

Jejich i své zkušenosti s integrací systému managementu jsem shrnul do stručné formy, kterou jsem nazval 5P.

 

5P

Přístup

1 Požadavky Stejné požadavky standardů jsou řešeny pouze jednou s ohledem na specifika organizace
2 Procesy Integrace nespočívá ve společné příručce jakosti, ale je založena na společném procesním managementu
3 Přístup Jednotný přístup k systému řízení a maximalizace synergického efektu pro zvyšování výkonnost
4 Praktičnost Použití zdravého rozumu podle specifik firmy, oboru a předmětu aplikovaných norem
5 Plýtvání Eliminace všech druhů plýtvání, které se mohou v organizacích vyskytovat a které jsou obvykle spojeny s tradičním přístupem implementace

Ing. Zdeněk Kobert, MBA

Lead Auditor IRCA

Tato školení by vás mohla zajímat