MSA – Analýza systému měření

25. 1. 2024|17. 4. 2024
08:00 -15:00
Přerov I - Město, Malá Dlážka 1644/21 (mapa)

Proč jít na školení

 • Potřebuji získat základní přehled o provádění analýz měřících systémů.
 • Měříme pod působením systematických a náhodných vlivů, které nám znesnadňují určení pravé hodnoty měřeného znaku.
 • Potřebujeme poznat zdroje variability systému měření, abychom s nimi mohli bojovat.
 • Potřebujeme praktický návod k použití ověřených metod určování způsobilosti měřících systémů.

Cíl školení

 • Získáte přehled o základních pojmech používaných v systému měření
 • Používat ukazatele variability v praxi – „Co nám říkají a co se máme zaměřit?“
 • Sestavit postup aplikace MSA na vlastních procesech

MSA - Analýza systému měření

S čím jsem byl spokojen?

Školitel má zkušenosti z praxe což se velmi pozitivně projevilo
Jan
90 %

MSA - Analýza systému měření

S čím jsem byl spokojen?

Velmi oceňuji příklady z praxe

Co jsem se naučil?

Naučil jsem se zavést MSA do praxe
Aleš
100 %

MSA - Analýza systému měření

S čím jsem byl spokojen?

Byl jsem spokojen s důkladným seznámením MSA
Jiří
100 %

Osnova

 1. Úvod do problematiky MSA – význam analýz systémů měření
 2. Základní pojmy týkající se systémů měření (přesnost a preciznost, variabilita, opakovatelnost, reprodukovatelnost, strannost, stabilita, linearita)
 3. Postup zpracování MSA (Nástroje a ukazatele pro zjištění vlastností systému měření, R&R, Metoda Rozpětí, ANOVA)
 4. Přípravné práce na studii
 5. Provádění Gage R&R (MSA)
 6. Vyhodnocení metody MSA, interpretace a doporučení (Gage R&R studie – grafické výsledky: Diagram složek variability, Diagram rozpětí, Diagram průměrů, Diagram pro porovnání operátorů, Diagram interakce operátor*vzorek)
 7. Atributivní systémy měření
 8. Praktické ukázky MSA 
 9. Shrnutí